Obsah

Sociální komise


 

Vážení spoluobčané, 

oznamujeme Vám, že v obci působí i sociální komise

Občané mohou zasílat jakékoli připomínky nebo požadavky týkající se sociální komise na adresu obce buď poštou nebo elektronicky. Kontakty jsou uvedeny na úvodni strance.

 

Pro informaci Přehled sociálních služeb města České Budějovice