Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Homole
ObecHomole

Poplatky

OZNÁMENÍ  -  VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ

Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Homole č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a na základě Obecně závazné vyhlášky obce Homole č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku za odpad je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku za odpad se dále osvobozují:

Od poplatku osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

  1. je třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné domácnosti a to až do konce kalendářního roku, ve kterém nejstarší dítě dovrší uvedený věk, přičemž při osvobození od poplatku se pořadí dětí určuje od nejstaršího dítěte,
  2. ještě nedosáhla věku tří let, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dítě tento věk dovrší,
  3. dlouhodobě žije mimo obec, a to více než 300 dní v kalendářním roce.

Úleva ve výši 200,00 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je přihlášena v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec, a to z důvodu snížené dostupnosti svozu. Poplatek k úhradě tedy činí 600,00 Kč.

Úleva ve výši 200,00 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce v lokalitě Nové Homole – Korosecký kopec, a to z důvodu snížené dostupnosti svozu. Poplatek k úhradě tedy činí 600,00 Kč.

Úleva ve výši 400,00 Kč se poskytuje osobě, která studuje a je ubytována v průběhu školního roku v místě studia nebo jeho okolí a nedojíždí z důvodu studia každý den do místa bydliště.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.1. následujícího kalendářního roku (tj. roku 2025; podrobněji viz OZV č. 1/2023, čl. 6, odst. 8). V případě poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, ohlásí rozhodný údaj jeho zákonný zástupce.

Od poplatku ze psů jsou od 1.1.2020 osvobozeni držitelé průkazu ZTP.

Výše poplatku:

  • poplatek za svoz komunálního odpadu: 800,- Kč/rok/1 osoba (fyzická osoba)
  • poplatek za psy:

100,- Kč/ 1. pes

200,- Kč/ 2. a každý dalšího pes téhož držitele

50,- Kč/ 1. pes – držitelé starší 65 let (tj. osoby, které dosáhly věku 65 let nejpozději v roce 2023)

100,- Kč/ 2. a každý další pes téhož držitele, tj. osoby starší 65 let

Poplatky se budou vybírat :

v pondělí : 18.3. a 25.3.2024

od 13,00 – 16,00 hodin

ve středu : 20.3. a 27.3.2024

od 13,00 – 17,00 hodin

Poplatky se vybírají pouze v tyto úřední dny!!!

Stávající známky z roku 2023 platí do 31.5.2024.

Zástupce poplatníků musí uvést jména poplatníků, za které úhradu provádí.

Poplatky je možné hradit také převodem z bankovního účtu na účet obce.

Číslo účtu obce je:  8308544/0600

Pokud budete tento způsob využívat uvádějte variabilní symbol platby takto:

příklad v.s.: 720301 přičemž: 

72 – číslo popisné domu za který platíte

  0 – slouží pro oddělení dalšího znaku

  3 – počet osob za které platíte

  0 – slouží pro oddělení dalšího znaku

  1 – počet psů

Prosím vkládejte nuly mezi číslo popisné, označení počtu osob a označení počtu psů. Usnadníte tím identifikaci platby.

Pokud platíte poplatek za méně osob, než kolik je hlášeno k pobytu ve Vaší domácnosti, uveďte jména osob, za něž platíte, do poznámky pro příjemce platby.

Známku na popelnici si poplatník vyzvedne na OÚ Homole po předložení převodního příkazu.

* Tento způsob volby variabilního symbolu není možný pro zasílání plateb od občanů, kteří bydlí v obytných domech.

Obytné domy mají jedno číslo popisné a ze zaslané platby není možné identifikovat konkrétní platící osobu/osoby.

Osoby, za které platíte, je v tomto případě třeba uvést do poznámky pro příjemce platby.

Sběrný dvůr

Provozní doba
Středa  13,00 - 18,00 hod.
Sobota   9,00 - 13,00 hod.

Od 1.11. do 28.2. je provozní doba ve středu od 13,00 - 17,00 hodin.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

GoSMS

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na