Obsah

Územní plán 04/2010


 

Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů

 

Změna č. 2 ÚP Homole

Změna č. 2 ÚP Homole - textová část

Změna č. 2 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 2 ÚP Homole - námitky

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Homole

 

Změna č. 5 ÚP Homole

Oznámení o vydání Změny č. 5 ÚP Homole

Změna č. 5 ÚP Homole - textová část

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

 

Změna č. 6 ÚP Homole

Oznámení o vydání změny č. 6 ÚP Homole

Změna č. 6 ÚP Homole - textová část

Změna č. 6 ÚP Homole - hlavní výkres

Změna č. 6 ÚP Homole - koordinační výkres

Změna č. 6 ÚP Homole - výkres základního členění území

Změna č. 6 ÚP Homole - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Změna č. 6 ÚP Homole - schéma zobrazení řešeného území

 

Změna č. 4 ÚP Homole

Zpráva o uplatňování územního plánu Homole

Návrh změny č. 4 ÚP

 

Změna č. 7 ÚP Homole

Změna č. 7 ÚP Homole - hlavní výkres

Změna č. 7 ÚP Homole - koordinační výkres

Změna č. 7 ÚP Homole - textová část

Změna č. 7 ÚP Homole - výkres VPS

Změna č. 7 ÚP Homole - výkres širších vztahů