Obsah

Tiskopisy


Přihláška - vítání občánků

Přihláška

 

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

 

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

 

Provozní řád společenského sálu Homole

Provozní řád společenského sálu Homole

 

Čestné prohlášení – zvolení společného zástupce pro úhradu místního poplatku a provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čestné prohlášení - zvolení společného zástupce

 

Tiskopisy k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popl. za komunální odpad)

Osoby žijící dlouhodobě mimo obec a osoby osvobozené na základě § 10 b, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné domácnosti

Dítě starší tří let, pokud je s ním jeden z rodičů na rodičovské dovolené

 

Tiskopisy k poplatku ze psů

Přihláška k poplatku ze psů

Odhlášení psa