Obsah

Tiskopisy


Přihláška - vítání občánků

Přihláška

 

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

 

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

 

Provozní řád společenského sálu Homole

Provozní řád společenského sálu Homole

 

Čestné prohlášení za účelem osvobození od platby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čestné prohlášení - 300 dní mimo obec

 

Čestné prohlášení – zvolení společného zástupce

Čestné prohlášení - zvolení společného zástupce