Obsah

Tiskopisy


Přihláška - vítání občánků

Přihláška

 

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

 

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

 

Provozní řád společenského sálu Homole

Provozní řád společenského sálu Homole

 

Prohlášení k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „popl. za komunální odpad“)

Prohlášení k uplatnění nároku na osvobození

 

Čestné prohlášení – zvolení společného zástupce

Čestné prohlášení - zvolení společného zástupce