Obsah

Tiskopisy


Přihláška - vítání občánků

Přihláška

 

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

Smlouva o poskytnutí sálu v Homolích

 

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

Sazebník za pronájem sálu v Homolích

 

Provozní řád společenského sálu Homole

Provozní řád společenského sálu Homole

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popl. za komunální odpad)

Ohlášení fyzické osoby k popl. za komunální odpad

Ohlášení nezletilé fyzické osoby k popl. za komunální odpad

Ohlášení vlastníka nemovitosti k popl. za komunální odpad

Odhlášení vlastníka nemovitosti od popl. za komunální odpad

Čestné prohlášení – zvolení společného zástupce pro úhradu popl. za komunální odpad

 

Tiskopisy k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popl. za komunální odpad)

Od 1.1.2021:

Osoby žijící dlouhodobě mimo obec a osoby osvobozené na základě § 10 b, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

 

Třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18-ti let žijící s rodiči ve společné domácnosti

Dítě starší tří let, pokud je s ním jeden z rodičů na rodičovské dovolené

 

Žádosti o vrácení nebo převedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popl. za komunální odpad)

Žádost o vrácení / převedení přeplatku poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku - dědické řízení

 

Poplatek ze psů

Přihláška k poplatku ze psů

Odhlášeníí od poplatku za psa