Obsah

V čase od září 2021 do dubna 2022 byl realizován projekt –

Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá

Dodavatel stavebních prací: ProTeren s.r.o.
Postaveno ve spolupráci obcí Boršov nad Vltavou, Homole a Planá

Celkové způsobilé výdaje: 30 259 755,81 Kč
Výše dotace z programu IROP: 27 233 780,22 Kč

 

viz obrázek