Navigace

Obsah

Územní studie Homole - B-7

Územní studie Homole_B7

Hlavni výkres

Koordinační výkres

Výkres dopravni a technické infrastruktury

Výkres širších vztahů

Územní studie Homole - B-27

Územní studie Homole - B27

Hlavní výkres

Územní studie Homole - B-24, VP-57

Územní studie Homole plochy B-24, VP-57

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres infrastruktury

Výkres širších vztahů

Územní studie Homole - centrální část II

Územni studie Homole, centralní část

Územní studie Homole - výkres

Územní studie Homole B-4

Územní studie Homole B-4

Titulni strana

Urbanistický výkres

Koordinační výkres

Výkres infrastruktury

Výkres parcelace

Územní studie Nové Homole, centrální část

Územní studie Nové Homole, centrální část

Nové Homole - prostorové regulace - výkres

Územní studie Černý Dub, centrální část

Územní studie Černý Dub, centrální část

Černý Dub - prostorové regulace - výkres

Územní studie Černý dub B-41

Územni studie Černý Dub B41

Výkres

Územní studie Homole - OV-75

OV-75 textová část

OV-75 hlavní výkres

OV-75 koordinační výkres

OV-75 širší vztahy