Navigace

Obsah

Územní plán 04/2010


Návrh opatření obecné povahy

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdních fondů

 

Změna č. 2 ÚP Homole

Změna č. 2 ÚP Homole - textová část

Změna č. 2 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 2 ÚP Homole - námitky

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Homole

 

Změna ÚP č. 4 Homole

Změna ÚP č. 4 - textová část

Změna ÚP č. 4 - hlavní výkres

Změna ÚP č. 4 - koordinační výkres

Změna ÚP č. 4 - výkres základního členění

Změna ÚP č. 4 - výkres VPS

 

Změna č. 5 ÚP Homole

Oznámení o vydání Změny č. 5 ÚP Homole

Změna č. 5 ÚP Homole - textová část

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

Změna č. 5 ÚP Homole - výkresy

 

Změna č. 6 ÚP Homole

Oznámení o vydání změny č. 6 ÚP Homole

Změna č. 6 ÚP Homole - textová část

Změna č. 6 ÚP Homole - hlavní výkres

Změna č. 6 ÚP Homole - koordinační výkres

Změna č. 6 ÚP Homole - výkres základního členění území

Změna č. 6 ÚP Homole - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Změna č. 6 ÚP Homole - schéma zobrazení řešeného území

 

Změna č. 7 ÚP Homole

Změna č. 7 ÚP Homole - hlavní výkres

Změna č. 7 ÚP Homole - koordinační výkres

Změna č. 7 ÚP Homole - textová část

Změna č. 7 ÚP Homole - výkres VPS

Změna č. 7 ÚP Homole - výkres širších vztahů

 

Změna č. 8 ÚP Homole

Z8_UP_Homole-textova_cast.pdf (381.04 kB)

Z8_UP_Homole-hlavni_vykres.pdf (515.77 kB)

Z8_UP_Homole-schema.pdf (2.48 MB)

Z8_UP_Homole-text_s_vyznacenim_zmen.pdf (747.75 kB)

Z8_UP_Homole-ZPF.pdf (388.2 kB)

Z8_UP_Homole-koordinacni_vykres.pdf (1.29 MB)

Z8_UP_Homole-vykres_zakladniho_cleneni.pdf (500.61 kB)

 

Změna č. 8a ÚP Homole

Z8a_UP_Homole-textova_cast.pdf (366.83 kB)

Z8a_UP_Homole-hlavni_vykres.pdf (513.3 kB)

Z8a_UP_Homole-schema.pdf (2.47 MB)

Z8a_Homole-text_s_vyznacenim_zmen.pdf (747.72 kB)

Z8a_UP_Homole-vykres_zakladniho_cleneni.pdf (501.28 kB)

Z8a_UP_Homole-ZPF.pdf (388.79 kB)

Z8a_UP_Homole-koordinacni_vykres.pdf (1.28 MB)