Navigace

Obsah

S finančním příspěvkem Jihočeského kraje se v obci Homole podařilo zrealizovat akci Homole -stoka A III. etapa v celkové výši 2 152 184,65 Kč. Dotace z programu „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ byla poskytnuta ve výši 600 000,- Kč.

 

S finančním příspěvkem Jihočeského kraje se v obci Homole podařilo zrealizovat akci chodník podél silnice III/14326 Nové Homole v celkové výši 2 283 823,88 Kč. Dotace z programu „POV Jihočeského kraje" byla poskytnuta ve výši 290 000,- Kč.