Navigace

Obsah

Historie

Historie

Nejstarší doklady osídlení v oblasti obce pocházejí ze střední doby kamenné, další sídlištní nálezy z doby bronzové (asi 3000-700 př. n. l.) a doby halštatské (asi 700-500 př. n. l.)

1362
První písemný záznam

o obci je v latinské listině, kterou bratři Petr, Jošt, Oldřich, a Jan z Rožmberka potvrzují nadání "Villa Hommili" klášteru klarisek a minoritů v Českém Krumlově.

1464
Svědectví o existenci sladovny

a krčmy v Homolích předkládané Janovi z Rožmberka v době, kdy českobudějovičtí měšťané přepadli homolské, rozbili jim pivovarské náčiní a způsobili další škody.

1515
K nejhodnotnějším dílům
jihočeské pozdní gotiky patří plastika Světice z Homol, patrně z dílny Mistra zvíkovského Oplakávání.

1620
O svátku Božího těla

napadly a vyplenily Homole a Planou oddíly Uhrů, které tvořily část vojska vojevůdce české stavovské opozice Arnošta hraběte Mansfelda.

1687
Do majetku města

České Budějovice přecházejí Homole a Černý Dub.

1850
Homole se staly

samostatnou obcí s vlastní samosprávou, tvořenou osadami Černý Dub, Homole a Planá.

1891
V Černém Dubu

byla vystavěna první zastávka železnice na trati České Budějovice - Český Krumlov.

1898
V Homolích byla zřízena

rozhodnutím zastupitelstva obce německá dvoutřídní škola.

1900
Založen Dobrovolný

ochranný hasičský sbor Přemysl v Korosekách pro obce Závraty, Nové Homole, Černodub a Malé Koroseky.

1914
První světová válka

nevratně změnila dosavadní politické a národnostní poměry v obci.

1919
V obecních volbách

bylo do obecního zastupitelstva zvoleno 8 českých a 7 německých členů obecního zastupitelstva.

1922
Základní kámen

české školy byl položen dne 11.dubna. Pod pamětní kámen byly 21. května uloženy dobové dokumenty.

1935
První automobil

v obci značky Picola.

1944
Montáž proudových stíhaček

Messerschmitt ME 262 údajně v dílně u dvora Koroseky během 2. světové války.

1946
Převody německého majetku

komunisté vyhrály volby, založen Místní národní výbor v Homolích, postupně nastolen totalitní režim.

1957
Dokončena násilná kolektivizace

v Homolích. Samostatná jednotná zemědělská družstva se pospupně sloučila v jeden velký celek.

1959
První autobus

městské hromadné dopravy v Homolích.

1984
Otevřen nový obchod

družstva Jednota a natrvalo uzavřena původní česká škola v Homolích.

1989
Obnova demokratického zřízení

a svobodného podnikání, po desetiletí byl obci Homole roku 1999 udělen obecní znak a prapor.   

 Vytvořeno: 30. 3. 2013
Poslední aktualizace: 30. 5. 2018 11:12
Autor: